Op. Dr.
Eren Anğ
Kalp Damar
Cerrahisi
Uzmanı

Vulvar (Vajinal) Diğer Adıyla Genital Varisler

 

 Çoğu zaman vulvar varisler, bacaklardaki varislerin muayenesi sırasında saptanamazlar. Bölge muayene edilmediği gibi hasta da utanarak durumdan bahsetmez. Teşhis edilmesindeki güçlüklerden ve hastalığın altta yatan neden veya nedenlerinin tam olarak anlaşılamamasından dolayı, hastalığa gerekli ilgi gösterilememiştir.
 Vulvar varisler (genital varisler), diğer varisler gibi bir toplardamar hastalığıdır. En sık olarak, adından da anlaşılabildiği gibi vulva bölgesinde bulunur. Burada ki labia major ve labia minor adı verilen oluşumlarda yer alan toplardamarların aşırı derecede genişlemesi hastalığın gözle görünür hale gelmesine neden olur.
 Genellikle, gebelerde gözlenen bir durum olup, yaklaşık olarak on gebe kadından birisinde görülebilmektedir. İlk tanı doğal olarak, kadın  doğum hekimleri tarafından muayene sırasında konulmaktadır. İlk gebeliği olan bir kadında genellikle gebeliğin 2. veya 3. trimestr (6. veya 9. ay) dönemlerinde gözlenir. Çoğu zaman genişlemiş bir damar görüntüsü dışında bir yakınmaya neden olmazlar. Gebelik sonlandıktan sonra, altta yatan nedenlerin araştırılması sonraki gebeliklerde sorun yaşanmaması için önemlidir. Semptomatik dediğimiz yani yakınması olan hastalarda yürüme sırasında rahatsızlık, sanki vulvar bölgede şişkinlik varlığı, bir basınç hissedilmesi, kaşıntı, ağrı, ele gelen kitle (genişlemiş toplardamarın kendisi) ve cinsel birleşme sırasında ağrı olabilir. Genişlemiş olan bu toplardamarların kendi kendine kanamaları oldukça seyrek gözlenir. Ancak, normal doğum (vajinal doğum) sırasında perine bölgesinde oluşan yırtılmalar, açılan epizyotomiler veya vajen duvar yaralanmalarında oldukça ciddi ve yaşamı tehdit edebilen kanamalar gözlenebilir.
 Vulvar varislerin (genital varisler) tek başına bulunması, sezeryanla doğum yapmak için bir gerekçe değildir. Ancak, bu durumun değerlendirmesini, sizi takip eden kadın doğum uzmanı hekimin vermesi en doğru yaklaşımdır.
Gebelik, her açıdan varis gelişimi için riskli bir durum oluşturmaktadır. Bunların arasında en önemlileri, hormonların (östrojen ve progesteron) toplardamar yapısı üzerindeki olumsuz etkileri ve gebelik ürünü olan fetusun omurga üzerinde yerleşerek buradan geçen ve karın içi dahil bacaklardan gelen toplardamar kanını kalbe taşıyan en önemli damar olan Vena Kava Inferior’a yaptığı doğrudan basıdır. İlk gebeliğinde vulvar varis ile tanışan hastalarımın çoğunda, takip eden gebeliklerde vulvar varisler (genital varisler) gebelik sürecinde öncekilere göre daha erken gözlenmeye başlamaktadır. Ayrıca, yakınmalarının şiddeti ve sıklığı da önceki gebeliklere göre daha ciddi olmaktadır
 Gebelik sırasında, teşhis edilmiş vulvar varislerin tedavisi semptomatiktir. Yani, o anda, gebelik sürecinde sizi rahatlatmaktır. Bu nedenle, hamilelere özel olarak tasarlanmış ve kalp ve damar cerrahisi uzmanı tarafından reçete edilmiş kompresyon çorabı (varis çorabı), genişlemiş olan toplardamarlara hafif buz / soğuk uygulaması önerilir. Gebelik dışında ise köpük tedavisiyle tamamen tedavi edilebilmektedir. Bacak varisleriniz nedeniyle başvurduğunuz uzmana varsa vulvar varislerinizden bahsederseniz tedavi olarak gebelikte sorun yaşamazsınız.

0 0 0 0 0 0

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
Her türlü hakkı saklıdır. Herhangi bir mecrada kaynak belirterek kullanabilirsiniz.
Op. Dr. Eren Anğ

Hekim.Net

Close